Top
Çorlu / Tekirdağ / TÜRKİYE

Can Enerji - Kojenerasyon PP

Toplam 56 Mwe kapasiteli doğalgaz kojenerasyon santralinin mekanik ve elektrik montajı (2008-2008), devreye alınması ve işletmesi (2008-2018)

Can Enerji - Kojenerasyon PP
WhatsappWhatsapp